#74 Daniel Natoli

Name:                 Daniel Natoli

Car N0:                74

Chassis:               BHR

Engine:                Datsun